Africa

DOWNLOAD MUSIC: Benjamin Dube – Baba Wethu

Download Baba Wethu Mp3 by Benjamin Dube

South Africa’s gospel music minister & songwriter performs a prolific song and call this one “BABA WETHU”, Let this song be a to you today. The song was performed live.

Baba wethu osezulwini
Maliphathwe ngobungcwele igama lakho.
Umbuso wakho mawufike.
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla.
Usithethelele izono zethu
Njengoba sibathethelela abasonayo.
Ungasingenisi ekulingweni
Kodwa usisindise kokubi .
Amen

Download Audio song, Listen, Share and be blessed.

Show More

Related Articles

Back to top button