Africa

DOWNLOAD: Tope Alabi – Halleluyah (Mp3 + Lyrics)

Download Halleluyah MP3 by

The prolific Nigerian praise worship gospel singer and songstress who has won lots of great award in the Christian music industry “ Tope Alabi” comes through with a  powerful tune, as it always comes in the Yoruba dialect. This song is titled “Halleluyah“.

Get Audio Mp3, Stream, Share, and stay blessed always…

DOWNLOAD MP3 HERE

Halleluyah Lyrics by

Hallelujah ni won ma ko
Hallelujah si wo olurun mi
Orin hallelujah ni woo bawon torun ko o
Oju orun fun dede
Awo San man ni Pele ni pele
Eru lo fi ko aye
Okun fun ajara
Eda o yanbo Awo
Ewo lo da Ara oto to
MO korin hallelujah si wo tan awon
Orun bo o
Mimo Mimo ni won ke
Awon ti Eda orun angeli lowo lowoo
Won fi ojo jo fi ori bale o
Agba gba n ke Mimo
Si oludande aye gbogbo
Hallelujah si oni ite ogo aditu
Gbogboro owo to na aye ja lati inu orun wa Kikorin won o dake ri
Si olurun awon omo ogun
Hallelujah ni won ko
Won segun aye ko si daru dapo
Owun…

Related Articles

Back to top button